ဝန်ဆောင်မှု ဌာန : 09 977 202 170 , 09 977 202 171 , 09 977 202 172

ချိုင့်ဆွဲစနစ်အကြောင်း

No Type Course Duration Price
ရိုးရိုးချိုင့် / ကျန်းမာရေးချိုင့်
Normal / Healthy
1 တစ်ယောက်စာ
(B)
တစ်နှပ်စာ
(B-)
1 Month
15 Days
1 Day
130000 MMK
90000 MMK
7500 MMK
2 တစ်ယောက်စာ
(B)
နှစ်နှပ်စာ
(B+)
1 Month
15 Days
1 Day
230000 MMK
125000 MMK
10000 MMK
3 နှစ်ယောက်စာ
(A)
တစ်နှပ်စာ
(A-)
1 Month
15 Days
1 Day
230000 MMK
130000 MMK
10000 MMK
4 နှစ်ယောက်စာ
(A)
နှစ်နှပ်စာ
(A+)
1 Month
15 Days
1 Day
350000 MMK
230000 MMK
16500 MMK
သတ်သတ်လွတ်ချိုင့်
Vegetarian
5 တစ်ယောက်စာ
(B V)
နှစ်နှပ်စာ
(B- V)
1 Month
15 Days
1 Day
130000 MMK
90000 MMK
6500 MMK
အထူးချိုင့်
Special
6 တစ်ယောက်စာ
(B S)
တစ်နှပ်စာ
(B- S)
1 Month
15 Days
1 Day
190000 MMK
105000 MMK
9000 MMK
7 တစ်ယောက်စာ
(B s)
နှစ်နှပ်စာ
(B+ S)
1 Month
15 Days
1 Day
350000 MMK
185000 MMK
14000 MMK
8 နှစ်ယောက်စာ
(A S)
တစ်နှပ်စာ
(A- S)
1 Month
15 Days
1 Day
350000 MMK
190000 MMK
14000 MMK

9 နှစ်ယောက်စာ
(A S)
နှစ်နှပ်စာ
(A+ S)
1 Month
15 Days
1 Day
495000 MMK
350000 MMK
25000 MMK
တန်ဖိုးသင့်ချိုင့်
Budget
10 တစ်ယောက်စာ
(C)
နှစ်နှပ်စာ
(C+)
1 Month 195000 MMK

 

ဝန်ဆောင်မှုများ

ချိုင့်ဆွဲ စနစ်

အသေးစိတ်ဖတ်ရှုရန်

တစ်နပ်စာ ပါဆယ် Lunch Box

အသေးစိတ်ဖတ်ရှုရန်

Copyright © Khaing Khaing Kyaw Food Center. All rights reserved. Developed by MWP